odaberi jezik: 

Nadležnost suda

 

Nadležnost sudova u R. Srbiji regulisana je Zakonom o uredjenju sudova ( Sl. Glasnik RS Br. 116/2008, 104/2009).


Prekršajni sud se osniva za teritoriju Grada, odnosno jedne ili više opština.


Prekršajni sud je nadležan za postupanje u prvom stepenu i u postupcima po zahtevima za sudsko odlučivanje.

 
© 2024 Prekršajni sud u Pančevu. Sva prava zadržana.