одабери језик: 

Информатор о радуИнформатор о раду Прекршајног суда представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и функционисању Прекршајног суда у Панчеву, као и податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја.За тачност и потпуност података у информатору правилну израду и објављивање информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је  Председник суда у Панчеву , судија Љиљана Кошутић.Информатор ће редовно бити ажуриран уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа.

 

Информатор о раду 2019 можете преузети овде

Информатор о раду 2019 2 можете преузети овде

 

Годишњи распоред послова за 2019. годину

 

Измена годишњег распореда послова за 2019. годину
Допуна годишњег распореда послова за 2019. годину

 

 
© 2019 Прекршајни суд у Панчеву. Сва права задржана.